STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Okresowe badanie techniczne: Opłata
motocykl, ciągnik rolniczy 62
samochód osobowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w 98
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
określone usterki techniczne, warunki techniczne 20
przyczepa po wypadku, kolizji drogowej 94
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48
motorower 50
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzanie w stacjach kontroli pojazdów::
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35